Για πτυχιούχους ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων γνωστοποιεί στα μέλη του μέσω της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ της ιστοσελίδας μας τα ακόλουθα αναφορικά με ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης ψυχολόγων

Ανάπτυξη ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων ανακοινώνει στα μέλη του την υποβολή εισηγήσεων για πραγματοποίηση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα: «Η Δραστηριοποίηση των Οικογενειών για την Ένταξη και Ενσωμάτωση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στη κοινωνία.»

ΕπικαιρότηταΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Για ψυχολόγους
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τι πρέπει να ξέρετε για την νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικώς με το επάγγελμα του ψυχολόγου

Για επισκέπτες
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Τα μέλη του Παγκυπρίου Συλλόγου Ψυχολόγων έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΨΥ βιογραφικά και λοιπά επαγγελματικά τους στοιχεία

Ο ΠΑΣΥΨΥ είναι Μέλος και Συνεργάζεται: